Content is king - för att nå ut med ert budskap behövs en genomtänkt mediaproduktion.

DV Solutions har drygt 15 års erfarenhet av mediaproduktioner för digital signage.

EFFEKTFULLA BUDSKAP

Vi hjälper idag många kunder med videoanimeringar och så kallad motions graphics. Med hjälp av vår kunskap hjälper vi er att få era budskap att nå era betraktare på ett mer effektfullt sätt. Animerade budskap har en mycket större genomslagskraft helt enkelt. Hur många gånger har du sett TV-reklam med endast en statisk bild?

Demo Content Landscape

Demo Content portrait

Exempel på mediaproduktioner för "Liggande skärmar".

Exempel på mediaproduktioner för "Stående skärmar".

Mediaproduktion

Konceptutveckling

Med utgångspunkt i kundens grafiska identitet skapar vi kreativa produktioner med animerade budskap. Vi jobbar mycket med videoanimeringar som motion graphics och 3D-grafik.

Utifrån era befintliga verksamhetsmål tar vi tillsammans fram en budskapsstrategi för att skapa största möjliga affärsvärde. Med en lyckad integrering av skärmar i er miljö samt ett anpassad mediaproduktion på skärmarna som följer en "röd tråd" så upplevs hela ert koncept som modernt och genomtänkt.

CONTENT MANAGEMENT

VI PRODUCERAR

Om ni inte själva vill administrera innehållet kan vi hjälpa er med detta. Vi erbjuder tjänsten att hantera publicering och schemaläggning av innehåll som exempelvis annonser.

Vi hjälper idag ett flertal kunder med både drift och publicering av annonser till reklamsäljande LED-skärmar.

• Kundanpassade Powerpointmallar till Smartsigns mjukvara

• Rörlig media, videoanimeringar, motion graphics

• 3D-animering

• Videoannonser (rörlig media) till stora LED-skärmar

• Touch interface

• Foto/Film

Kontakta oss: 08-410 644 90