3D-VISUALISERING

Med hjälp av avancerad 3D-visualisering tar vi fram realistiska konceptbilder på hur digital signage skulle kunna se ut och fungera i er miljö.

iNTEGRERA skärmar I ER INREDNING

ANPASSA INNEHÅLLET TILL ER PROFIL

Integrera Digital Signage i er miljö på ett sätt som passar er inredning och design. Bygg in skärmar i väggar så att det inte känns som det bara hänger en "TV på väggen".

 

Digitala menytavlor för restauranger kan också anpassas så att det passar in bättre för restaurangens övriga detaljer och inredning.

En annan viktig aspekt för att få alla delar i konceptet att prata "samma språk" är att innehållet på skärmen hänger ihop med er profil med inredning och övrig design.

 

Med en lyckad integrering av skärmar i er miljö samt ett anpassat innehåll på skärmarna som följer en "röd tråd" så upplevs hela ert koncept som modernt och genomtänkt.

Behöver ditt företag hjälp med konsultation och framtagning av koncept som innefattar digital signage och dess fördelar?

Med hjälp av avancerad 3D-visualisering kan vi skissa fram passande design till er.

Kontakta oss: 08-410 644 90