DVS_support1

Om Oss

Vi är Digital Signage.

Det finns inget inom digital signage som vi inte kan leverera. Vi finns tillhands för att vägleda er så att ni kan välja den lösning och produkt som passar er bäst.
Genom våra täta samarbeten med de bästa producenterna av såväl mjukvara som hårdvara kan vi alltid leverera en högkvalitativ professionell lösning

Vi Certified Partner till Scala och har stor erfarenhet av världens kanske bästa CMS inom digital signage.
Vi är även Certified partner till PPDS (Philips Professional Display Solutions) som har en full range av skärmar för digital signage, mötesrum, utbildning, LED-skärmar för inomhusbruk.

Utöver dessa viktiga områden har vi stor erfarenhet av projektering för att ge er ett smidigt och bekymmersfri digital signage-lösning.

Det är detta vi kallar för
Complete Digital Signage Solutions.

Miljömål

VÅR MILJÖ
Vi arbetar aktivt med till att minska vår negativa inverkan på miljön, öka medvetenheten bland berörda parter samt säkerställa att företaget respekterar existerande ramverk. Vi arbetar aktivt med alla leverantörer för att alltid  kunna erbjuda produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Sveriges miljömål och miljölagar är därför vårt minimikrav. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättras ur miljösynpunkt.

photodune-4579748-winner-l_388
Rulla till toppen
Scroll to Top